Olajide, T. ., Liu, T. ., Weng, X. ., Liao, X., & Huang, J. . (2022). Antioxidant properties of two novel lipophilic gallic acid derivatives. Grasas Y Aceites, 73(3), e473. https://doi.org/10.3989/gya.0325211